Veterans Day 2012


Nhân ngày Veterans Day, tôi muốn gởi đến tất cả cựu quân nhân, và gia quyến cành hoa tím này và tấm lòng ghi ân sâu sắc nhất.

-Quân.
Tháng Mười Một 2012.

“Anyone who has ever looked into the glazed eyes of a solder dying on the battlefield will think hard before starting a war.” ~ Otto Von Bismark.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...