Ngơ Ngác


Mẹ đâu?

-Quân.
California, Tháng Sáu 2013.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...