Chim BiểnTôi muốn chúc mừng cậu trẻ nầy đã tìm được vài giây phút thanh tịnh. Hy vọng, mai sau khi lớn lên, những biến chuyển trong đời không đánh mất đi cái thanh tịnh mà anh đã tìm được hôm nay.

-Quân.
California, Tháng Bảy 2013.

"In order to see birds it is necessary to become part of the silence" ~ Robert Lynd

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...