Nụ HônHạnh phúc, đâu chỉ cơm ngon và áo đẹp,
Trên cuộc đời này còn có những nụ hôn.

-Quân.
California, Tháng Tám 2013.


"Never close your lips to those whom you have already opened your heart."
~ Charles Dickens

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...