Đối DiệnĐời nay có nhiều phương tiện liên lạc thuận tiện và nhanh chóng như là điện thoại, text message, email, v.v. Tuy nhiên, những kỹ thuật hiện đại sẽ không bao giờ so sánh bằng một giây phút đối diện.

-Quân.
California, Tháng Một 2014.1 nhận xét:

quantran101 nói...

Cám ơn anh Phong nhiều.
-Q

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...