b
Trong tĩnh lặng,
Tôi thấy được ánh sáng.
Trong ánh sáng,
Tôi tìm được tĩnh lặng.
Nhìn lại cuộc đời,
Như giấc mơ...

-Quân
California, Tháng Mười 2013.


"Love, I’m pretty sure, is light." ~ Jan Zwicky

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...