Lá Non
Thương quá, sinh ra trong vùng tối ẩm thấp dưới tàng cây già. Lúc nào cũng như thèm ánh sáng, như trẻ con khát sửa mẹ. Thương quá, còn bé mà không còn được nguyên vẹn. Tôi muốn hỏi đời một câu: "Lá vẫn xanh nhưng sao đời quá bạc?"

-Quân.
California, Tháng Mười 2013

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...