Quán VắngLâu rồi không trở lại đây uống cà phê. Hôm nay thấy cảnh vật cũng không thay đổi nhiều, chỉ có một điều khác xưa là hôm nay không có một bóng người. Sự im lặng ở đây làm cho tôi như muốn ngợp thở, tưởng chừng như cái điện thoại đã từ lâu cũng không còn reo nữa. Tôi định ngồi xuống uống một ly. Nhưng thôi, uống một mình buồn chết.

-Quân
California, Tháng Mười 2013.

"In all our searching, the only thing we've found that makes the emptiness bearable is each other." ~ Carl Sagan


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...