GNCKhi còn nhỏ mình tập đi, tập chạy. Khi biết chạy rồi, thì cứ tung tăng, chạy nhảy suốt ngày. Bây giờ đến khi lớn tuổi, mình lại phải tập chạy một lần nửa, lần nầy chạy cho sức khỏe.

-Quân.
California, Tháng Năm 2013.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...