White Rose III (for Jennifer Doan)Tôi muốn tặng đóa hoa hồng trắng này cho cô Jennifer Đoàn, cô giáo lớp ba trường tiểu học Moore Elementary, Oklahoma. Tôi rất cãm động và khâm phục trước hành động dũng cảm đậm tình người của cô. You are my hero!

Bạn có xem thêm chi tiết từ trang web của CBS.

Xin các bạn cùng tôi cầu nguyện cho Jennifer và tất cả nạn nhân của con lốc xoáy ở Oklahoma.

-Quân.
California, Tháng Năm 2013.

2 nhận xét:

tmj nói...

I sure hope Jenifer recover to better than before. I also have a niece with the same name, btw.

quantran101 nói...

Anh TMJ, thank you.
-Quan.

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...