LilyThứ Sáu lại đến, mời bạn dừng lại xem hoa, cho quên hết những nặng nhọc, căng thẳng trong tuần.

-Quân.
California, Tháng Năm 2013.

"You're only here for a short visit. Don't hurry, don't worry. And be sure to smell the flowers along the way." ~ Walter Hagen 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...